Základy RD jsou jeho nejdůležitější součástí, musí totiž být schopny unést a rozložit celou váhu stavby. Proto je velmi důležité, aby byly provedeny pečlivě a nejlépe odborníky, kteří mají s realizací základů bohaté zkušenosti. Čímž se už v začátcích stavby vyhnete případným problémům či nedodělkům, které mohou Vážně ovlivnit kvalitu základů a dokonce bezpečnost samotného domu. Chyby způsobené v základech, navíc lze jen velmi těžko zpětně odstranit.

zaklady

Realizace základové desky rodinného domu či jakékoliv jiné stavby začíná příchodem geodeta. Jeho úkolem je vyměření takzvaného nulového bodu, tedy výšky, v níž se má nacházet budoucí podlaha. Následně přichází na řadu důkladné srovnání terénu ve vzdálenosti minimálně 15 centimetrů pod úrovní nulového bodu.

Jakmile je terén dostatečně srovnán, je třeba přistoupit k výkopovým pracím. Na místě, kde se má nacházet budoucí nosné zdivo, je proveden výkop pro položení základových patek a pasů. Ten je poté zalit betonem, po jehož utuhnutí, jsou na místo uloženy a betonem zality konstrukční tvárnice. Vrchní část podloží se vysype štěrkopískem nebo kamenivem. Dalším krokem je vylití prostoru mezi obvodem stavby betonem. V závěru je třeba takto vzniklé základy RD ještě vyztužit a vyhladit tak, aby se docílilo maximální možné úrovně rovnosti základové desky.

 

cheap shoes nike dunk sb silver box collection - Low shoes - GiftofvisionShops - nike jordans retro 1 camo shoes black friday deals , Sneakers - Women's shoes | nike lebron x gold shadowy for sale on amazon